Styrelse

Årsmötesprotokoll 2019

FARSTA SCHACKKLUBB Org.nr 802009-4739 Datum: 2019-05-15 Tid: 18:30-19:10 Plats: Swedenborgsgatan 24, 118 27 Stockholm Närvarande: Ove Hartzell, Gunnar Hedin, Krister Lagerborg, Kevin Ong, Kezli Ong, Lars Salomonsson, Johnny Wieweg, Styrelseordförande Johnny Wieweg öppnade mötet. Dagordningen […]

Styrelse

Styrelse 2019

Farsta SK höll årsmöte 15 maj. Efter ett konstituerande styrelsemöte så ser styrelsen ut som följer: Johnny Wieweg, ordförande Folke Göransson, kassör Krister Lagerborg, sekreterareKezli Ong, ledamotOve Hartzell, ledamot

Styrelse

Årsmötesprotokoll 2018

FARSTA SCHACKKLUBB Org.nr 802009-4739 Årsmöte Datum: 2018-05-15 Tid: 18:00-19:00 Plats: Swedenborgsgatan 24, 118 27 Stockholm Närvarande: Kent Gramer, Gunnar Hedin, Johnny Wieweg, Krister Lagerborg, Kezli Ong Styrelseordförande Johnny Wieweg öppnade mötet. Dagordningen godkändes sedan punkt […]

Styrelse

Styrelse 2018

Farsta SK höll årsmöte 15 maj. Inga överraskningar inträffade. Samma personer sitter i styrelsen före som efter årsmötet. Efter ett konstituerande styrelsemöte så ser styrelsen ut som följer: Johnny Wieweg. ordförande Gunnar Hedin, kassör Krister […]

Styrelse

Rapport från årsmötet

Farsta SK höll årsmöte 15 maj. Inga överraskningar inräddade. Samma personer sitter i styrelsen nu som före årsmötet. Efter ett konstituerande styrelsemöte så ser styrelsen ut som följer: Johnny Wieweg, ordförande Gunnar Hedin, kassör Krister […]

Styrelse

Styrelse 2017

På Farsta SK:s årsmöte den 18 maj valdes följande styrelse: Ordförande: Johnny Wieweg Kassör: Gunnar Hedin Sekreterare: Krister Lagerborg Ledamot: Kezli Ong Ledamot: Ove Hartzell Styrelsen har nu haft sina första sammankomster och kommer att […]

Styrelse

Årsmötesprotokoll 2017

FARSTA SCHACKKLUBB Org.nr 802009-4739 Årsmöte Datum: 2017-05-18 Tid: 18:00-19:30 Plats: Swedenborgsgatan 24, 118 27 Stockholm Närvarande: Kent Gramer, Gunnar Hedin, Niclas Hjelm, Johnny Wieweg, Ove Hartzell, Ingemar Delveborn, Kivan Kaivanipour, Krister Lagerborg, Peter Wisdahl, Kezli […]