Styrelse 2019

Farsta SK höll årsmöte 15 maj. Efter ett konstituerande styrelsemöte så ser styrelsen ut som följer:

Johnny Wieweg, ordförande
Folke Göransson, kassör
Krister Lagerborg, sekreterare
Kezli Ong, ledamot
Ove Hartzell, ledamot

Bli först med att kommentera

Kommentera