Styrelse 2018

Farsta SK höll årsmöte 15 maj. Inga överraskningar inträffade. Samma personer sitter i styrelsen före som efter årsmötet. Efter ett konstituerande styrelsemöte så ser styrelsen ut som följer:
Johnny Wieweg. ordförande
Gunnar Hedin, kassör
Krister Lagerborg, sekreterare
Kezli Ong, ledamot
Ove Hartzell, ledamot
Styrelsens proposition om medlemsavgifterna antogs. De nya avgifterna finns beskrivna under fliken Schackakademi.

Bli först med att kommentera

Kommentera