Öppningar nivå 3

Spelöppningsfällor

I damgambit finns följande fälla då vit spelaren kan tro sig kunna vinna en bonde: Bonderovet straffar sig dock och det följer Sxd5.7.Lxd8,Lb4+.8.Dd2,Lxd2+.9.Kxd2,Kxd8 och svart har vunnit pjäs för en bonde. I Caro Kann finns […]