Medlemsavgifter:

Klubbens årsmöte beslöt i maj 2019 om en mindre justering uppåt av medlemsavgifterna att gälla från 1 jan 2020.

Sekundärmedlem (huvudmedlem i annan klubb) betalar halv avgift.

Vuxna 26-64 år

Senior 65-

Föräldramedlem

Ungdom -16

1.400 SEK

1.000 SEK

340 SEK

(se nedan)

Ungdomar upp till och med 16 betalar normalt en träningsavgift på 1.000 SEK per termin. Medlemsavgiften om 50 SEK per år ingår i träningsavgiften.  Syskonrabatt: halv träningsavgift från och med andra syskonet.

Klubbens plusgiro är 25 08 40 -6