Medlemsavgifter:

Farsta SK har medlemsavgifter per kalenderår. För de som blir nya medlemmar en bit in på kalenderåret kan styrelsen besluta om en reduktion av avgiften relativt vad som återstår av kalenderåret.

Vid klubbens årsmöte 2024 beslöts om följande avgifter för kalenderåret 2025 och framåt.

1 100 SEK

550 SEK


250 SEK


50 SEK

Vuxna fr o m 31 år.

Vuxna 26-30 år, sekundärmedlemmar fr o m 31 år och föräldrar som betalar kursavgifter för sina barn.

Vuxna 21-25 år, sekundärmedlemmar 21-30 år och föräldrar utan tävlingsregistrering (föräldramedlemskap).

Ungdomar upp t o m 20 år.

Ungdomar i träning upp till och med 16 år betalar en träningsavgift på 1.000 SEK per termin. Medlemsavgiften om 50 SEK per år ingår i träningsavgiften. Syskonrabatt: halv träningsavgift från och med andra syskonet.

Medlemsavgiften kan betalas in på tre alternativa sätt:

Plusgiro: 25 08 40-6

Bankgiro: 432-1691

Swish: 1234515797