Medlemsavgifter:

Vid klubbens årsmöte 2023 beslöts om följande avgifter för kalenderåret 2024 och framåt.

Sekundärmedlem (huvudmedlem i annan klubb) betalar halv avgift.

Vuxna fr o m 26 år

Vuxna 21-25 år

Ungdomar upp t o m 20 år

Föräldramedlem

1 400 SEK

700 SEK

50 SEK

200 SEK

Ungdomar upp till och med 16 år betalar normalt en träningsavgift på 1.000 SEK per termin. Medlemsavgiften om 50 SEK per år ingår i träningsavgiften.  Syskonrabatt: halv träningsavgift från och med andra syskonet.

Klubbens plusgiro är 25 08 40 -6