Medlemsavgifter:

Vuxna 26-64 år                       1200 SEK

Senior 65-                                   800 SEK

Ungdom 17-25                           500 SEK

Halv avgift för spelare som är huvudmedlem i annan klubb

Halv avgift första gången för nya medlemmar inkomna under hösten.

Ungdom – 16                                  0 SEK

Ingen medlemsavgift för ungdomar upp till 16 år. Däremot tas en tränings- och lagavgift upp på 800 SEK per termin.

Syskonrabatt lämnas från och med syskon nr 2 med 300 kr per termin. Aktiviteter under lovdagar ingår i terminsavgiften.

Klubbens plusgiro är 25 08 40 -6