Medlemsavgifter:

Klubbens årsmöte beslöt i maj 2019 om en mindre justering uppåt av medlemsavgifterna att gälla från 1 jan 2020.

Vuxna 26-64 år                       1.400 SEK

Senior 65-                                   1.000 SEK

Ungdom 17-25                               600 SEK

Ungdom -16                                 (se nedan)

Ungdomar upp till och med 16 betalar normalt en träningsavgift på 1.000 SEK per termin. Medlemsavgiften om 50 SEK per år ingår i träningsavgiften.  Syskonrabatt: halv träningsavgift från och med andra syskonet.

Klubbens plusgiro är 25 08 40 -6