Styrelse

Årsmötesprotokoll 2017

FARSTA SCHACKKLUBB Org.nr 802009-4739 Årsmöte Datum: 2017-05-18 Tid: 18:00-19:30 Plats: Swedenborgsgatan 24, 118 27 Stockholm Närvarande: Kent Gramer, Gunnar Hedin, Niclas Hjelm, Johnny Wieweg, Ove Hartzell, Ingemar Delveborn, Kivan Kaivanipour, Krister Lagerborg, Peter Wisdahl, Kezli […]