Styrelse 2017

Blixt på klubben

På Farsta SK:s årsmöte den 18 maj valdes följande styrelse:

Ordförande:

Johnny Wieweg

Kassör:

Gunnar Hedin

Sekreterare:

Krister Lagerborg

Ledamot:

Kezli Ong

Ledamot:

Ove Hartzell

Styrelsen har nu haft sina första sammankomster och kommer att fokusera sitt arbete på dessa uppgifter:

  •    Utökad och förbättrad klubbverksamhet, inklusive ungdomsverksamhet.
  •    Utöka antalet medlemmar.
  •    Säkra fler källor för finansiering
  •    Skapa en attraktiv och aktiv hemsida.

Bli först med att kommentera

Kommentera