Ryska schackeliten utmanar Putin

Ryska schackeliten har skrivit ett öppet brev till Putin som börjar med

We oppose military actions on the territory of Ukraine and call for an early ceasefire and a peaceful solution to the conflict through dialogue and diplomatic negotiations. It is unbearably painful for us to see the catastrophe that is happening these days to our peoples.

De nämner att Ukraina är regerande Europamästare och skriver:

We ask you to give teams, players and ordinary people from both countries a chance for mutual respect.

Brevet avslutas med:

We are for peace. Stop the war!

Mer om brevet finns här på chess24.

Brevet finns också publicerat på ryska schackförbundets hemsida.

Det är i nuläget oklart om hela ryska schackförbundet står bakom brevet.

Bli först med att kommentera

Kommentera