Schack som pedagogiskt verktyg

Schack är positivt för skolarbetet

Schack i skolan har många positiva aspekter på flera plan och vi menar att schackträning och schack i skolan har goda effekter som sprider sig till skolarbetet. Schacket leder till bättre förutsättningar för inlärning och dessutom till bättre sammanhållning.

Schack har positiv social påverkan

Om hela klasser engageras för att t ex tävla i t ex schackfyran så brukar samlingen kring ett gemensamt mål påverka samhörigheten i klassen positivt. Det kan också leda till att umgänge utvecklas i nya konstellationer. Under schacktävlingar läggs det stor vikt vid uppträdandet. Barnen utvecklar förmågan att visa varandra respekt och att vara lika goda vinnare som förlorare.

Schack är gränsöverskridande och inkluderande. Utvärderingar har visat att barn med psykiska funktionsvariationer stärker sina kognitiva förmågor, samt att schack kan användas som integrationsmetod för barn med mindre kunskaper i svenska språket.

Schack är positivt för tänkande, koncentrationsförmåga etc

När barnen spelar schack så tränas de i konsten att tänka och de får de ta ansvar för sina beslut. De får självförtroende av att dra egna slutsatser. Med schack så får eleven omgående respons på om man tänker på ett bra sätt och man får möjlighet att direkt testa sina nyförvärvade kunskaper. Varje drag i schack innebär ett problem i form av ”Vilket är mitt bästa drag?”, där olika överväganden och val måste göras. Schack är ett spel där man både tränar mönsterigenkänning, och kreativa unika lösningar på problem.

Under schackspelandet så tränas barnen även i att koncentrera sig och att anstränga sig. Bättre sätt att träna koncentrationsförmågan finns knappast. En form av schackträning är att elever får uppgifter i form av så kallade schackdiagram där det gäller att finna bästa fortsättningen. I schack finns många begrepp och barnen tränas på att gå mellan det abstrakta och konkreta och tillbaka igen.

I schack räcker det inte med att du beräknar dina egna möjligheter, utan du måste hela tiden ta i beaktning motståndarens. På så sätt är schack ett utmärkt sätt att öva sig i att ta in en annan persons perspektiv på en gemensam situation.

Johnny Wieweg, ordförande Farsta SK

Bli först med att kommentera

Kommentera