Klubbverksamhet

Ordföranden informerar

Klubben startade upp ungdomsverksamhet under hösten. Nu har vi passerat tio ungdomsmedlemmar och de är i åldern 6-13 år. Vi har ungdomsträningar varje onsdag i vår lokal vid Södra station kl 18:00-19:30. Fyra av våra […]