Ungdomskurser våren 2021

Farsta SK arrangerade kurser online för ungdomar såväl under sommaren som under hösten 2020. Vi har uppfattat att dessa kurser varit uppskattade av deltagarna och vi har därför beslutat anordna liknande onlinekurser under våren 2021.

Kurserna under 2020 har omfattat slutspel, spelöppningar, olika bondestrukturer i centrum och kungsangrepp mot olika bondestrukturer. Vår avsikt nu är att vårens kurser ska ha tyngdpunkt på mittspelet dvs strategi, attackmetoder och försvarsmetoder. Med snabbare partier i schackspelandet blir försvarstekniken central. Vi tänker oss följande ämnen: – Strategiska avväganden inkl bedömning av bondestrukturer – Hur man angriper mot svaga punkter som f7, g7 och h7 – Angrepp längs linjer och diagonaler – Olika försvarstekniker.

Vi siktar på två kurser för klubbspelare och då en för de något äldre (kadetter/miniorer) och en för de något yngre (knattar). Vi tänker oss 10 kurstillfällen under ca v 05-18, dvs från början av februari till mitten av maj. Vi kommer att ha kurstillfällen på nätet via Zoom och vi kommer att skicka ut material att läsa och uppgifter att lösa via mejl. Vi kommer också att anordna en kursturnering på Lichess varje vecka.

Fullständig inbjudan

Bli först med att kommentera

Kommentera