Farsta SK:s ungdomsverksamhet

Juniorträning på Swedenborgsgatan 24
Foto: Lars OA Hedlund. Juniorträning på Swedenborgsgatan 24.

Farsta SK hade i slutet av 1990-talet en framgångsrik ungdomsverksamhet med ett sextiotal ungdomar i träning och framgångar i en rad ungdomstävlingar. Tyvärr så hade vi inte tillräcklig uthållighet den gången och så småningom tynade verksamheten bort.

Klubben beslutade sig för att göra en nysatsning på ungdomsverksamheten sommaren 2017. Under två år så samarbetade vi med Kristallens SK. Det gav oss värdefull erfarenhet. Dock så hade vi svårt att få upp numerären de två första åren. Det var sällan fler än fem ungdomar på en träning. Sommaren 2019 så gick vi vidare på egen hand. Samtidigt så slöt vi ett samarbetsavtal med Estniska Skolan. Ungdomar strömmade till och vid höstterminens slut hade vi 25 ungdomar i träning. Det var då 15 barn i träning i Estniska Skolan och 10 på onsdagar i vår lokal nära Södra Station. En nyhet denna höst var att vi inkluderade det holländska materialet ”Lär dig schack” i undervisningen, främst för att eleverna ska ha det för att arbeta med hemma. Vi arbetar efter principen att träningen ska bestå av tre lika stora delar (föreläsning, övning, spel).

Vi försöker få med oss fler flickor i verksamheten. Av de 25 ungdomarna är sex flickor (24 procent) och vi försöker öka den andelen. Man är välkommen att komma och träna med oss oberoende av ambitionsnivå. Vi betonar dock starkt att om man vill framåt, så måste ungdomarna göra sitt hemjobb ordentligt. Vi uppmuntrar att ungdomarna läser schackböcker.

Vår filosofi är att få ut ungdomarna i tävlingar så fort som möjligt för att få erfarenhet, även om man riskerar en jumboplats i en lagtävling. Hittills har inte ungdomarna reagerat negativt på dåliga resultat. Vi har skapat en rankinglista internt för ungdomar som ännu inte fått ett officiellt rankingtal (elo-tal). Vi tror att den kommunikationen med föräldrarna och ungdomarna är betydelsefull. Den som anstränger sig får oftast se sitt rankingtal höjas. Viktigt är också att vi skapar en trevlig stämning på träningarna och att ungdomarna trivs.

Vi har nu fått snurr på verksamheten, även om det kommer att ta en tid innan vår ungdomsverksamhet kan mäta sig med de bästa klubbarnas i Stockholm. Vi är redo att ta emot fler ungdomar som vill utvecklas och/eller trivas.

Johnny Wieweg och Krister Lagerborg är klubbens ungdomsledare.

Bli först med att kommentera

Kommentera