Ordföranden informerar

Johnny Wieweg

Under hösten har det skett en explosionsartad ökning av vår ungdomsverksamhet. I slutet av höstterminen har vi haft ca 25 ungdomar i träning. Det är en dramatisk ökning jämfört med det handfull ungdomar som vi hade under våren.

Förvisso så hade vi en framgångsrik ungdomsverksamhet i slutet av 1990-talet, men tyvärr så var vi då inte tillräckligt uthålliga. Vi återstartade ungdomssatsningen hösten 2017 och hade ett samarbete med Kristallens SK de två första åren. Det gav oss värdefull erfarenhet. Dock så var det numerärt sett väldigt trögt de två första åren.

Under sommaren skapades nya förhoppningar. Vi hade då kommit överens om ett samarbete med Estniska Skolan. Vi har nu träningar där på måndagar och på onsdagar har vi träningar i vår lokal vid Södra Station (Swedenborgsgatan 24) kl 16:00-18:00.

Ungdomarna har varit ute och tävlat dels i Rockaden-juniorens låg- och mellanstadieklass i november och dels i Minior-Lag-DM (födda 2006-) i december. Vi har ställt upp med unga lag, som har varit med för att lära. Vi har fått viktig erfarenhet och det har klarnat var nivån ligger. Ungdomarna har inte tappat modet, utan de är vara redo att träna hårdare.

Det har gått småtrögt både för våra tre lag i allsvenska serien och även för vårt elitserielag i lag-DM. Dock så vann vi i rond 4 i lag-DM det viktiga bottenmötet mot Solna med de klara siffrorna 9-5. Nu talar det mesta för att vi får spela i lag-DMs elitserie även nästa år.

På klubbens årsmöte 15 maj fattades beslut om en mindre höjning av medlemsavgifterna. De nya medlemsavgifterna gäller från årsskiftet.

Våra klubbkvällar har vi brukat kalla akademi eftersom vi haft många föreläsningar. Närvaron på akademin har varit dålig, men vi måste ha ett livaktigt och bra inre klubbliv. Som jag ser det så finns det två alternativ. Endera så får de vuxna medlemmarna lova att komma i ökad omfattning eller så får vi bygga akademin kring våra ungdomar som deltagare. Ungdomarna utvecklas snabbt och även då ska akademin kunna vara intressant för vuxna medlemmar.

Tack vare de stora framstegen i ungdomsverksamheten så kan jag med gott samvete skriva att klubbens framtid ser mycket ljus ut.

Med det får jag önska en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Stockholm 2019-12-14

Johnny Wieweg, ordförande Farsta SK

Bli först med att kommentera

Kommentera