Spelstrategier

Några spelstrategier och centrala begrepp

Kolla upp vad som hotas. Viktigt är att ha koll på både vad man själv och motståndaren hotar.
Kungsangrepp. Ett angrepp mot motståndarens kung är ett snabbt sätt att vinna ett schackparti.
Materiell övervikt. Att vinna material är ett bra första steg för att nå segern i ett schackparti.
Öppna linjer ger möjlighet att skapa dominans och för att kunna tränga in i motståndarens ställning. Det
är viktigt att ta kontroll över en öppen linje.
En plan är viktig. Det är viktigt att inte spela planlöst. Med en plan så kan man få struktur i spelet.
Patt blir det när spelaren vid draget inte har något giltigt drag. Resultatet blir remi (oavgjort).
Opposition i schack kan enklast beskrivas som att kungen tar position mitt emot motståndarens kung och därmed tvingar den andra kungen att inta en mer ofördelaktig position.
Kvadraten i schack är ett viktigt begrepp i bondeslutspel. En kvadrat är en liksidig fyrkant. I schack kan
det t ex vara en kvadrat på 5 x 5 rutor. Om svart har bonde på d5 och vit har kungen på h5 så befinner
sig kungen inom kvadraten och kan hinna ifatt bonden före promovering.

Bli först med att kommentera

Kommentera