Klubbens historia

Snoddas och Hyland 1952 (Farsta grundades då)

Farsta Schackklubb – en kort historik

Grunden – en Stockholmshistoria

År 1952 hade schacket en stark ställning i Sverige, mycket tack vare Ståhlbergs lysande resultat och skriftställargärning. Samtidigt hade man börjat bygga ut Stockholms södra förorter. Därmed fanns oplöjd mark för en ny klubb. Så bildades i december 1952 Hökarängens Schackklubb.

Grundarfäderna var skräddaren Karl Hedin, konstnären Ragnar Svedberg och läkaren Lars Wästberg. Den geografiska basen var länge Hökarängen och Gubbängen. När sedan Farsta byggdes ut fick klubben sitt nuvarande namn.

Föreningslivet blomstrade och för att klara tillströmningen hade klubben länge två spelkvällar per vecka. Ståhlberg och Stoltz inbjöds åtskilliga gånger för att spela simultan eller hålla föredrag. En person som betydde mycket för klubbens uppbyggnad med råd och dåd var den starke mannen i Stockholms Schackförbund, Henry Andersson, tillika legendarisk förlagsman. Många är de juniorer som börjat sina bana i ”potatiskällaren” vid Kåkbrinken i Gamla stan under Henrys kraftfulla överinseende.

Ett överlevnadsrecept

När föreningslivet deklinerade mot slutet av 60-talet tappade klubben många medlemmar, vilket ledde till en första kris – och fler skulle komma! Bristande kontinuitet i styrelsen och olyckliga lokalbyten är farliga saker …

Att Farsta SK – en relativt liten klubb – trots allt hör till ”överlevarna” kan tillskrivas två faktorer:

1) klubben har sedan 60-talet ständigt haft en kärna på omkring 15 medlemmar med utmärkt personkemi och djupa insikter i värdet av lojalitet, ansvar och disciplin

2) tillgång till eminenta organisatörer, för att nämna bara några få: Åke Hartzell, Elving Andersson, Börje Ivegård, Leif Jonsson, Stefan Bäcklin och Johnny Wieweg.

Elitsatsning

Klubben har framgångsrikt deltagit i lag-DM i snart 60 år, oftast i högsta gruppen. Matchutbyte med övriga landet inleddes först i början av 70-talet, när Allsvenska serien etablerades.

År 1994 togs beslutet att försöka nå Sverigeeliten. Försäljning av Bingolotter hade förbättrat ekonomin. Ett argument för satsningen var svårigheten att locka juniorer till en klubb utan elitspelare. Under några år hade klubben anställd personal och en juniorverksamhet som var både omfattande och framgångsrik. Som bekant har Bingolotto på senare år upphört som inkomstkälla och därmed juniorsatsningen.

Den primära uppgiften idag är att hitta en klubblokal för att möjliggöra större satsningar på juniorsidan, vilket även skulle ge bättre ekonomisk bärkraft.

Efter seger i Allsvenskans division 1 var Farsta SK fast förankrad i Elitserien under åtta säsonger 1998 – 2005 med en tredjeplats som bästa resultat. Klubben är sedan 2008 åter med i Elitserien och har inga planer på att abdikera från denna förnämliga position.

Stockholm i september 2010
Gunnar Hedin
Ordf. Farsta SK

 

Bli först med att kommentera

Kommentera