Spela Schack Nivå 2

Några spelstrategier och centrala begrepp

Kolla upp vad som hotas. Viktigt är att ha koll på både vad man själv och motståndaren hotar.
Kungsangrepp. Ett angrepp mot motståndarens kung är ett snabbt sätt att vinna ett schackparti.
Materiell övervikt. Att vinna material är ett bra första steg för att nå segern i ett schackparti.
Öppna linjer ger möjlighet att skapa dominans och för att kunna tränga in i motståndarens ställning. Det
är viktigt att ta kontroll över en öppen linje.
En plan är viktig. Det är viktigt att inte spela planlöst. Med en plan så kan man få struktur i spelet.
Patt blir det när spelaren vid draget inte har något giltigt drag. Resultatet blir remi (oavgjort).
Opposition i schack kan enklast beskrivas som att kungen tar position mitt emot motståndarens kung och
därmed tvingar den andra kungen att inta en mer ofördelaktig position.
Kvadraten i schack är ett viktigt begrepp i bondeslutspel. En kvadrat är en liksidig fyrkant. I schack kan
det t ex vara en kvadrat på 5 x 5 rutor. Om svart har bonde på d5 och vit har kungen på h5 så befinner
sig kungen inom kvadraten och kan hinna ifatt bonden före promovering.

Goda råd i slutspel

Fribonden är ofta en stor resurs. Försök att snabbt sätta din fribonde i rörelse framåt.
Tornet ska stå bakom fribonden. Ett torn bakom fribonden stödjer dess väg mot promovering.
Kungen ska kunna aktiveras i slutspel. Kungen kan vara en mycket stark pjäs i slutspel.

Spelöppningsfällor i schack

I damgambit finns följande fälla då vit spelaren kan tro sig kunna vinna en bonde:
1.d4,d5.2.c4,e6.3.Sc3,Sf6.4.Lg5,Sbd7.5.cxd5,exd5.6.Sxd5. Bonderovet straffar sig dock och det följer 6.-
,Sxd5.7.Lxd8,Lb4+.8.Dd2,Lxd2+.9.Kxd2,Kxd8 och svart har vunnit pjäs för en bonde.
I Caro Kann finns en fallgrop: 1.e4,c6.2.d4,d5.3.Sc3,dxe4.4.Sxe4,Sd7.5.De2,Sgf6.6.Sd6 matt.
Philidors försvar har fällan: 1.e4,e5.2.Sf3,d6.3.Lc4,h6.4.Sc3,Lg4.5.Sxe5,Lxd1.6.Lxf7+,Ke7.7.Sd5 matt.

Några goda råd till vitspelaren

1. Börja med en bonde i mitten 1.e4 eller 1.d4.
2. Fortsätt med lätta pjäser (först sprinagare och sedan löpare).
3. Rockera, dvs säkra kungsställningen.
4. Utveckla de tunga pjäserna ( dam och torn) och gå därefter till attack.

Matta med dam och kung mot kung

Motståndarens kung drivs mot kanten. Damen bör snarast komma till rad sju, dvs den näst sista raden.
Med damen på rad sex finns risk för patt, dvs att försvarande kung inte kan göra drag.

Matta med torn och kung mot kung

Metod 1 Radmetoden: Man driver motståndarkungen rad för rad mot kanten. Ibland behövs ett
tempodrag med tornet. Då kungen avancerar en rad bör det ske till springaravstånd till den andra
kungen. Om den jagade kungen drar långt ut till kanten kan man övergå till boxmetoden.
Metod 2 Boxmetoden: Man minskar hela tiden det utrymme (den fyrkant) som försvarande kung har till
sitt förfogande. Mot slutet det behövas ett tempodrag med tornet före mattsättningen.

Intresserade kan komma till Farsta schackklubb

För närvarande har vi verksamhet i närheten av Södra station på Swedenborgsgatan 24. Vi har träning
för ungdomar på onsdagar kl 18:00-19:30. Just nu har vi ungdomar i åldrarna 7-14 år.

Under fliken kontakt på hemsidan kan du ta kontakt med oss.