Ungdomar

Schack som pedagogiskt verktyg

Schack är positivt för skolarbetet Schack i skolan har många positiva aspekter på flera plan och vi menar att schackträning och schack i skolan har goda effekter som sprider sig till skolarbetet. Schacket leder till […]

Klubbverksamhet

Ordföranden informerar

Klubben startade upp ungdomsverksamhet under hösten. Nu har vi passerat tio ungdomsmedlemmar och de är i åldern 6-13 år. Vi har ungdomsträningar varje onsdag i vår lokal vid Södra station kl 18:00-19:30. Fyra av våra […]

Ungdomar

Schack under sportlovet

Farsta SK kommer att arrangera sportlovsschack under två dagar måndag 26/2 och tisdag 27/2 kl 12:00-16:00. Vår samarbetsklubb Kristallens SK kommer att vara medarrangör. Sportlovsschacket äger rum i vår lokal helt nära Södra station på […]

Ungdomar

Ungdomsträning start ons 10/1

Vårterminens ungdomsträningar startar 10 januari i vår lokal på Swedenborgsgatan 24. Vi tränar på onsdagar kl 18:00–19:30 med möjlighet till individuell träning därefter fram till 20:00. Vi har ungdomar i åldern 7-13 år, men det finns plats […]