Klubbverksamhet

Akademi tisdag 6/11

Akademi tisdag 6/11 kl 18:00 i vår lokal vid Södra station, Swedenborgsgatan 24. Ämnet blir damslutspel och bondeslutspels övergång i damslutspel. För musen över diagrammen för att se lösningen.  

Ungdomar

Schack som pedagogiskt verktyg

Schack är positivt för skolarbetet Schack i skolan har många positiva aspekter på flera plan och vi menar att schackträning och schack i skolan har goda effekter som sprider sig till skolarbetet. Schacket leder till […]

Klubbverksamhet

Ordföranden informerar

Klubben startade upp ungdomsverksamhet under hösten. Nu har vi passerat tio ungdomsmedlemmar och de är i åldern 6-13 år. Vi har ungdomsträningar varje onsdag i vår lokal vid Södra station kl 18:00-19:30. Fyra av våra […]