Spela Schack Nivå 1

Schackbrädet

Schackbrädet består av 64 rutor. Det är åtta rader (1-8) och åtta linjer (a-h). Brädet befolkas av sex olika figurer. Kung, Dam, Torn, Löpare och Springare kallas pjäser.Den sjätte figuren är bonden.

Utgångsställning är bönderna på andra raden. På första raden tornen längst ut och därefter springare, löpare och i mitten dam och kung. Där är regeln: Vit dam ska stå på vit ruta och svart dam på svart ruta.

Vit börjar alltid spelet.

Figurernas rörelse

Tornet går rakt på rader och linjer.

Löparen rör sig på diagonalerna. Den ena går på vita fält och den andra rör sig på svarta fält.

Damen kombinerar tornets och löparens egenskaper och rör sig både rakt och diagonalt.

Springaren rör sig två steg rakt och ett åt sidan som ett ”L” fast L-et kan vara vridet åt alla håll. Springaren kan hoppa över.

Kungen rör sig ett steg åt gången åt alla håll. Vid eget drag får inte kungen röra sig till ett fält som kontrolleras av någon av motståndarnas figurer, dvs ”stå i schack”.

Bonden rör sig normalt ett steg framåt. Ett undantag är första draget (när bonden har orken kvar) då kan bonden ta två steg (eller ett steg). När bonden slår bort en annan figur sker det snett framåt.

Specialregler

Rockad sker genom att kungen flyttar två steg åt sidan och tornet hoppar över kungen.

Det finns kort (0-0) och lång rockad (0-0-0). Kungen får inte röra sig från, över eller till ett av motståndaren hotat fält (utgå från schack, flytta till schack eller passera över schack). Vare sig kung eller torn som avser rockera tillsammans får ha rört sig tidigare i partiet och det måste vara tomt mellan kung och torn.

En passant är möjligt om motståndaren drar sin bonde två steg och kommer upp bredvid din bonde. Du kan då slå bort motståndarens bonde och samtidigt flytta din bonde snett framåt. Det blir samma som om motståndaren bara flyttat sin bonde ett steg. Uttrycket en passant kommer från franskan.

Bondepromovering sker när bonde når sista raden och blir en pjäs (dam, torn, löpare eller springare).

Vad spelet går ut på och figurernas relativa värde

Spelet går ut på att sätta motståndarens kung matt.
Figurernas relativa värde är på ett ungefär: Dam 9, torn 5, löpare 3, springare 3 och bonde 1.

Notation

Pjäserna beskrivs med en bokstav: Kungen = K, Damen = D, Tornet = T, Löparen = L, Springaren = S.
Bonden saknar bokstav. Förr skrev man både frånrutan och tillrutan t ex: 1.e2-e4,e7-e5.2.Sb1-c3,Lf8-c5 osv.

Numera är vanligast att man endast skriver tillrutan t ex: 1.e4,e5.2.Sc3,Lc5 osv.

Rädda remi med kung mot bonde mot kung

Ställningen: Vit: Kd5, Bonde d6. Svart: Kd7. Svart drar och gör remi.

Målet är att när vit går till rad sex med kungen, så ska svart kunna ställa kungen mitt emot. Svart håller därmed emot. Det kallas att svart tar opposition. Svart vit draget spelar alltså 1.-,Kd8.

Intresserade kan komma till Farsta schackklubb

För närvarande har vi verksamhet i närheten Södra station på Swedenborgsgatan 24.

Vi har träning för ungdomar på onsdagar kl 18:00-19:30. Just nu har vi ungdomar i åldrarna 7-14 år.

Under fliken kontakt på hemsidan kan du ta kontakt med oss.