Ny styrelse

11 juli, 2017 Kent 0

På Farsta SK:s årsmöte den 18 maj valdes följande styrelse: Ordförande: Johnny Wieweg Kassör: Gunnar Hedin Sekreterare: Krister Lagerborg Ledamot: Kezli Ong Ledamot: Ove Hartzell […]

Årsmötesprotokoll 2017

18 maj, 2017 Kent 0

FARSTA SCHACKKLUBB Org.nr 802009-4739 Årsmöte Datum: 2017-05-18 Tid: 18:00-19:30 Plats: Swedenborgsgatan 24, 118 27 Stockholm Närvarande: Kent Gramer, Gunnar Hedin, Niclas Hjelm, Johnny Wieweg, Ove […]